Technologia A

Jest to technologia domieszkowania polepszająca właściwości betonów i zapraw murarskich.

Właściwości i zastosowanie:

  • doskonała do obiektów hydrotechnicznych, fundamentów, tuneli, systemów odprowadzających ścieki z kanałów, prefabrykatów itd.
  • używana do betonów i zapraw murarskich będących w kontakcie z zanieczyszczeniami, substancjami organicznymi i mineralnymi, czyni je odporne na te substancje,
  • wzmacnia standardowy beton i zwiększa wodoszczelność,
  • znacznie zwiększa odporność betonu na korozję zarówno w środowiskach agresywnych chemicznie, zasolonych jak i ropopochodnych,
  • zabezpiecza zbrojenie w betonie przed korozją,
  • zmniejsza skurcz,
  • wodoszczelność – powyżej W12*)

*)W12 oznacza, że próbka betonowa o grubości 15cm (najczęściej w kształcie sześcianu) nie poddała się podczas procesu budowlanego ciśnieniu słupa wody równemu 12MPa.

>>powrót