Technologia B

Formuła Ecofair – Technologia B jest technologią naprawczą służącą do odnawiania starych struktur betonowych, ceglanych, kamienno-ceglanych glinianych, istniejących w różnych środowiskach i będących w różnym wieku.

Właściwości i zastosowanie:

  • izoluje przed większością cieczy technicznych,
  • wzmacnia uszkodzony materiał, także będący pod obciążeniem dynamicznym,
  • służy do wykonywania pokryć hydroizolacyjnych,
  • powoduje dogęszczanie struktury betonu,
  • zabezpiecza zbrojenie w betonie przed korozją,
  • wodoszczelność – powyżej W12*)

*)W12 oznacza, że próbka betonowa o grubości 15cm (najczęściej w kształcie sześcianu) nie poddała się podczas procesu budowlanego ciśnieniu słupa wody równemu 12MPa.

>>powrót